AOF.no

Fagskole Oppvekstfag

Våre fagskoleutdanninger innen oppvekstfag gir kompetanse du kan ta i direkte bruk ut i arbeidslivet. Utdanningene er lagt opp på deltid, slik at det kan kombineres med jobb. I tillegg er det også lagt opp for praksis på egen arbeidsplass.

Hvem kan ta en utdanning i oppvekstfag?

Utdanningene innen Oppvekstfag er rettet mot fagarbeidere og andre yrkesgrupper som ønsker å bygge videre på egen kompetanse.

Vi har utdanninger innen oppvekst-sektoren. Utdanningene er rettet mot ansatte i barnehagen, ansatte i skole/SFO/AKS, samt ansatte som jobber med ulike tiltak for barn og unge. Utdanningene er bygget på nasjonale studieplaner, og er basert på tilbakemeldinger fra yrkessektoren og forbund om hva som er ønsket av kompetanse.

I begynnelsen tilbød vi utdanninger kun mot barnehagesektoren. Etter klare tilbakemeldinger fra ansatte i skoleverket, har vi de senere årene også kunnet tilby noen av utdanningene også til ansatte i skolen. Vi har nå utviklet en helt ny utdanning rettet mer mot ansatte som jobber ulike tiltak, da spesielt rettet mot ungdom. Utdanningene fokuserer på spisskompetanse, og emnene og pensum er bygget opp av dette prinsippet.

Oppvekstfag - Bilde av barnehender i maling på hvitt papir