AOF.no

Fagskole Helsefag

Dette er utdanninger som gir kompetanse du kan ta i bruk direkte ut i arbeidslivet.

Hvorfor ta en fagskoleutdanning i helsefag?

Studiene innen Helsefag er lagt opp på deltid. Dette gjør at du kan kombinere studiene med jobb, samt at det er og lagt opp for praksis på egen arbeidsplass dersom det enkelte studie krever det.

Etterspørselen etter fagarbeidere og andre profesjoner med praktisk spisskompetanse innen ulike temaer innen helsesektoren er sterkt økende. Nasjonale satsninger, store endringer i brukernes/pasientenes behov og lengre levealder. Dette er faktorer som gjør at flere og flere velger fagskoleutdanninger som nettopp gir en denne kompetansen innen fremtidens behov.

Helsefag - Syk kvinne får omsorg fra en mann.