AOF.no

Fagskole Helse, miljø og sikkerhet

Etterspørselen etter kvalifiserte HMS personell er stor. Kvalifiser deg til spennende jobber innen helse, miljø og sikkerhet og bli ettertraktet i arbeidslivet.

Hvem kan ta en fagskolegrad i HMS?

Fagskoleutdanningen Helse, miljø og sikkerhet er et godt steg i riktig retning. Du skal kunne bruke det du lærer innen HMS på skolen i dag og på jobb i morgen!

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen. Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor om mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Utfordringer som konflikthåndtering, omorganisering, stress og utbrenthet, er sentrale temaer i det moderne arbeidslivet. Det er også ledelse, utvikling, kunnskap om regelverk og krav til systemer.

Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS-området, kan en fagskoleutdanning innen Helse, miljø og sikkerhet noe for deg!

HMS - HMS-arbeider på byggeplass
Industrial worker with chemical plant.