AOF.no

Fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettet og praksisnær.

glade-studenter-1024×682

Fagskole – hva er det?

En fagskole har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole, fagbrev eller relevant erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere utdanning og jobb. Fagskolen legger også til rette for praksis på egen arbeidsplass, der hvor eget arbeid kan knyttes opp til utdanningen.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelse «fagskolegrad».

Hvorfor ta en fagskoleutdanning hos AOF?

Hos oss i Fagskolen AOF Norge legges fagskoleutdanningene opp til å møte studenten der den er, for å oppnå mestring hos hver enkelt student.

Våre fagskoleutdanninger er praksisnære, noe som gjør at utdanningen kan knyttes opp til eget arbeid, såfremt du utdanner innen sektoren du jobber i .
Dette gjør at utdanningen vil oppleves som aktuelt, og du kan kontinuerlig møte nye, spennende utfordringer, og ha nye mål å strekke deg etter.

En fagskoleutdanning er utfordrende, lærerikt, frustrerende, men aller mest givende. Du vil sitte igjen med en ny spisskompetanse og en bedre faglig forståelse av egen yrkesutøvelse.

Fagskole - Kvinnelig student ser gjennom bøker på bibliotek

Hvem passer en fagskoleutdanning for?

En fagskoleutdanning kan passe for alle. Vi har studenter med lang erfaring fra yrkeslivet, lang utdanning, og studenter som ikke har vært så lenge i arbeidslivet. Felles for våre studenter er ikke yrkesbakgrunn, men ønsket om å vite mer.

Hvor kan en fagskoleutdanning ta meg?

Når man har fullført en fagskoleutdanning, er det opp til deg hvor veien går videre. En rekke studenter har fått den spisskompetansen de ønsket, slik at de kan gå tilbake i arbeidslivet med en fagskolegrad som bevis på denne kompetansen.

Andre studenter kan ha et ønske om videre utdanning. Da finnes det ofte flere utdanninger man kan ta – innen fagskole, eller innen annen høyere utdanning.

Noen ønsker å gå videre til et bachelornivå, da de gjennom en fagskoleutdanning har fått grundig øvelse i å skrive formelle tekster på høyere yrkesfaglig nivå, og dermed fått en bedre forståelse og trygghet i hva de kan få til i videre utdanning.