AOF.no

Bro AOF Bestille kurs – barnehage

Vi skreddersyr det faglige innholdet i samarbeid med våre kursholdere og dere, til alt fra enkeltkurs til kursrekker eller utviklingsprosjekter over tid, eventuelt også med praktiske oppgaver og veiledning mellom samlingene.

Både fysiske klasseromskurs og digitale kurs kan tilpasses etter behov, til ulike målgrupper (ledere/ pedagoger/ hele personalet/ pedagogiske medarbeidere/ assistenter), og de kan foregå på dagtid og/eller kveldstid. Alt gjennomføres i sanntid.

Vårt fokus er at kursene skal være lærerike, praksisnære og matnyttige, og det er alltid refleksjonsoppgaver underveis. Målet er at alle deltakere skal få ny kunnskap og verktøy å ta med tilbake til egen arbeidshverdag. Våre kursholdere har solid teoretisk forankring og lang erfaring fra praksisfeltet.

Det faglige innholdet i kursene er til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende styringsdokumenter, lovverk og politiske føringer. Deretter tar vi utgangspunkt i behov og forventninger dere har, og lager forslag til faglig innhold, kursform og tidsramme.

Aktuelle tema

  • Sårbare barn – barn som lever i vanskelige livssituasjoner
  • Barns atferd – grenser og mestring – hvordan hjelpe barn å forstå og håndtere følelser?
  • livsmestring og psykisk helse
  • Flerspråklighet – språkvansker – lekeskriving
  • Flerkulturell kommunikasjon – kompetanse
  • Pedagogisk ledelse i praksis
  • Profesjonalitet – yrkesidentitet – yrkesstolthet – å være en god rollemodell  
  • Den gode starten – de aller minste
  • Barns seksuelle utvikling – seksuelle overgrep
  • Rammeplanens fagområde

Kontakt oss

Barnehagens utfordringer er mange. Om du ikke har helt klart for deg hva slags kompetanseheving du er ute etter, enten det gjelder faglig innhold, målgruppe eller tidsramme, så tar vi gjerne en prat om dette. Sammen kan vi finne frem til tema og form som passer for dere.

Liv_Odner

Liv Odner

Senior kompetanserådgiver

Barnehage, SFO/AKS