AOF.no

Bedriftsintern opplæring Bransjeprogram – gratis studier og kurs

Begrepet «Bransjeprogram» er etablert av regjeringen, som et navn på et treparts samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å heve kompetanse slik at arbeidstakere kan fortsette å stå i arbeid.

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om kompetanseheving innenfor utvalgte bransjer. Bransjeprogram er for ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling. Målet er nødvendig kompetanse for å mestre endringer, å kunne fortsette i sitt arbeid, og å være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

For deltakere er dette et fullfinansiert tilbud

Partene i arbeidslivet, virksomheter, fagforeninger og organisasjoner har ansvaret for å definere kompetansebehovet i de ulike bransjer, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og å fatte vedtak.

AOF tilbyr Bransjeprogram innen flere fagområder og utdanningsnivå:

  • Fagbrevutdanninger
  • Fagskoleutdanninger
  • Kortere kurs

Undervisningen foregår i virtuelle klasserom på nett og kan kombineres med jobb.