AOF.no

Fagskolen AOF Norge

Fagskolen AOF Norge er faglig sterk, støttende, og tett på arbeidslivet behov.

Om Fagskolen AOF Norge

Fagskolen AOF Norge har hatt stor økning i antall studenter de siste årene. Dette skyldes nok økt satsning på kompetanseløft i de ulike sektorer, samt en utvidet forståelse av hva en fagskoleutdanning kan tilføre arbeidslivet og den enkelte arbeidstaker.

Fagskolen AOF Norge er landsdekkende, og utvider stadig med nye utdanningstilbud og nye utdanningssteder. Vi har god kontakt med arbeidslivet og forbund, og kan tilby relevante utdanninger.

Vi ønsker en tett og god dialog både med eksisterende og nye studenter, for å sikre best mulig læringsutbytte.

Hva er en fagskoleutdanning?

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettet og praksisnær.

Hvor tilbys våre utdanninger?

Vårt utdanningstilbud vil variere fra år til år. Dette kan ha bakgrunn i tildeling av midler, eller det kan være basert på tilbakemeldinger fra arbeidslivet og samarbeidspartnere. Vi legger ut utdanninger så fort midler er tildelt, slik at den mest oppdaterte versjonen alltid vil være tilgjengelig her på våre nettsider.

Våre utdanningssteder:

 • Tromsø
 • Bodø
 • Trondheim
 • Steinkjer
 • Kristiansund
 • Ålesund
 • Hamar
 • Oslo
 • Drammen
 • Larvik
 • Skien
 • Seljord
 • Kragerø

Fagskoleakkreditering

Fagskolen AOF Norge har fagområdeakkreditering for utdanninger innen oppvekstfag. Det betyr at samfunnet har tillit til at vi som fagskole har kompetanse til å selv akkreditere våre fagskoleutdanninger innen oppvekstfag.

Gjennom en akkreditering har vi vist at våre oppvekstfag:

Vi tilbyr utdanninger innen: