AOF.no

AOF Norge

AOF Norge er arbeidslivets kompetansepartner. Vi tilbyr opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, videregående opplæring, fagskole og opplæring for våre medlemsorganisasjoner.

you-x-ventures-0K7GgiA8lVE-unsplash

Våre tilbud

Fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettet og praksisnær.

Tillitsvalgtskolering

AOF er fagbevegelsens verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene og våre medlemsorganisasjoner. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte.

Bilde av mann med refleksvest og vernehjelm på en byggeplass

Helse, miljø og sikkerhet

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av AOFs hjertesaker. I dag er vi en av landets største og eldste tilbydere av opplæring innen helse, miljø og sikkerhet

Bro AOF

Bro AOF tilbyr kurs- og kompetanseutvikling for ansatte i oppvekstsektoren: barnehage, SFO/ AKS, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, PPT og BUP.

Fagakademiet AOF

Fagakademiet AOF er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier til ansatte i offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor.

Bilde av en dame og en mann som ler på arbeidsplassen

Studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget du trenger for å søke om opptak til de fleste universitet og høyskoler i Norge.

Språk

Just arrived in Norway and need to learn the language?
If your start from no knowledge or would like to understand Norwegian better than you already do, we have courses for you.
Språkkurs for deg som er ny i Norge og vil lære norsk, eller for deg som trenger bedre norskkunnskaper for å stille sterkere i det norske arbeidsmarkedet. Våre yrkesrettede språkkurs gir deg spesifikk opplæring mot det yrket du har. I tillegg har vi kurs i andre språk.

Teori til fagprøven

Kurs innen Teori til fagprøven, er første skrittet på veien fra ufaglært til faglært. Våre fagbrevkurs skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist innen kompetansemålene for VG3 (Praksiskandidatordningen).

Bilde av mennesker i en lobby med mindre gruppebord

Bedriftsintern opplæring

Bedrift og næringslivet generelt har stadig behov for oppdatert kompetanse på mange ulike områder, og det er ofte behov for skreddersydde etter- og videreutdanningsløp som er spesielt tilpasset bedriftens eller organisasjonens hovedformål

Dataopplæring

Samfunnet vi lever i blir mer og mer digitalisert. I dagens samfunn forventes det at du behersker data og internett både på jobb og hjemme. Data er med andre ord blitt er verktøy vi alle sammen må ha et aktivt forhold til. En god start kan være å finne ditt kurs hos AOF.

Artikler

Visste du at du har tilgang på internasjonale fagforeningskurs?

Enten du trenger å friske opp engelsken eller forstå hvordan utenlandske kollegaer ser på klubben din, har AOF Norge et kurs for deg.

IMDi og AOF Norge gir flere innvandrere muligheten til å lære norsk

Ikke alle innvandrere har samme tilgang på norskkurs. Heldigvis finnes denne ordningen til å bøte på det.

Derfor sender Coca-Cola sine arbeidstakere på fagbrevkurs

Da pandemien inntraff, valgte drikkevaregiganten å satse på kompetanseheving.