AOF.no

AOF Norge

AOF Norge er arbeidslivets kompetansepartner. Vi tilbyr opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, videregående opplæring, fagskole og opplæring for våre medlemsorganisasjoner.

you-x-ventures-0K7GgiA8lVE-unsplash

Våre tilbud

Bilde av flere mennesker i en forelesning der alle rekker opp hånden

Yrkesrettet utdanning

AOF Etter- og videreutdanning tilbyr yrkesrettet utdanning og kurs gjennom Bro AOF og Fagakademiet AOF.

Fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettet og praksisnær.

Tillitsvalgtskolering

AOF er fagbevegelsens verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene og våre medlemsorganisasjoner. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte.

Bilde av mann med refleksvest og vernehjelm på en byggeplass

Helse, miljø og sikkerhet

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av AOFs hjertesaker. I dag er vi en av landets største og eldste tilbydere av opplæring innen helse, miljø og sikkerhet

Bilde av en dame og en mann som ler på arbeidsplassen

Studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget du trenger for å søke om opptak til de fleste universitet og høyskoler i Norge.

Språk

Enten du er ny i Norge og vil lære norsk, eller om du ønsker å stille sterkere på det norske arbeidsmarkedet og derfor trenger å lære mer avansert norsk – Vi har språkkurs for alle behov.

Teori til fagprøven

Kurs innen Teori til fagprøven, er første skrittet på veien fra ufaglært til faglært. Våre fagbrevkurs skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist innen kompetansemålene for VG3 (Praksiskandidatordningen).

Bilde av mennesker i en lobby med mindre gruppebord

Bedriftsintern opplæring

Bedrift og næringslivet generelt har stadig behov for oppdatert kompetanse på mange ulike områder, og det er ofte behov for skreddersydde etter- og videreutdanningsløp som er spesielt tilpasset bedriftens eller organisasjonens hovedformål

Datakurs

Samfunnet vi lever i blir mer og mer digitalisert. I dagens samfunn forventes det at du behersker data og internett både på jobb og hjemme. Data er med andre ord blitt er verktøy vi alle sammen må ha et aktivt forhold til. En god start kan være å finne ditt kurs hos AOF.

Artikler

Målrettet miljøarbeid er et stort ansvar – hva betyr det for deg?

Profesjonelle miljøarbeidere er ikke bare i stand til å løse opp i «hverdagsmysterier» med gode fagkunnskaper. De vet også at kvaliteten på det arbeidet de gjør må reflektere gode holdninger og verdier.

Målrettet miljøarbeid er etikk satt i system. Hvordan gjør du det?

Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en pågående og kontinuerlig arbeidsprosess. Dette er det viktigste redskap du har i tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av et godt tilpasset tilbud til din målperson. Arbeidsprosessen tar utgangspunkt i systematiske undersøkelser og analyser av forholdet mellom miljøvariabler (som her også omfatter indre prosesser som for eksempel «dårlig humør», mangeltilstander som søvnunderskudd/tretthet, sult, tørst, og ubehag som frykt, engstelse, sinne eller tristhet), vår atferd og elev/ arbeidstakers/ beboers atferd. Kunnskap og ferdigheter til å forstå hvordan samspillet mellom slike forhold påvirker hverandre gjensidig ligger til grunn for en helhetlig og grunnleggende forståelse for målrettet miljøarbeid som prosess.

Sliter du med å strekke til i hverdagen? Du er ikke alene

Det stilles stadig større krav og forventninger til den enkelte, både i jobb og privatliv, og de største kravene er det sannsynligvis vi selv som stiller.